Ga direct naar de content

Input//output: Werken na pensioen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 13 2016

De vergrijzing wordt een steeds groter probleem voor de Nederlandse verzorgingsstaat. Als meer mensen zouden doorwerken na hun pensioen, zou dit probleem kleiner worden.

Dingemans et al. onderzoeken waarom in sommige landen meer mensen blijven werken na hun pensioen dan in andere landen. De resultaten laten zien dat er grote verschillen bestaan tussen de zestien onderzochte landen.

In Zweden en Estland blijven relatief veel mensen doorwerken terwijl in Spanje en Polen dit aantal heel laag ligt. Mensen die alleen een AOW uitkering hebben, blijven vaker doorwerken dan mensen die ook zelf een pensioen hebben opgebouwd. Dit duidt erop dat deze groep uit economische noodzaak door blijft werken. Het lijkt daarom terecht dat de overheid mensen probeert te stimuleren om meer te sparen en zelf een pensioen op te bouwen.

Studie van: Dingemans, E., K. Henkens en H. van Solinge (2016) Working beyond retirement in Europe. Netspar Discussion Paper, 06/2016-022.

Auteur

Categorieën