Ga direct naar de content

Input//output: Tijdelijke migranten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 22 2016

De toekomstige economische effecten van de huidige immigrantenstroom hangen grotendeels af van het gedrag van deze migranten. Chabé-Ferret et al. onderzoeken een Franse microdataset om erachter te komen of de intentie van migranten om terug te keren naar hun moederland invloed heeft op de beslissingen die ze nemen in het gastland.

Uit de resultaten blijkt dat tijdelijke migranten zich anders gedragen dan permanente. Migranten die van plan zijn om terug te gaan naar hun land van herkomst investeren in het bijzonder erg weinig in zaken als het leren van de taal en de politiek van het gastland. Hierdoor assimileren ze minder goed, en dit is voornamelijk problematisch omdat de terugkeerplannen niet altijd doorgaan.

Migratiebeleid dat gericht is op het stimuleren van immigranten om zich permanent te vestigen brengt dus grote voordelen met zich mee.

Studie van: Chabé-Ferret, B., J. Machado en J. Wahba (2016) Return plans and migrants’ behavior. IZA Discussion Paper, 10111

Auteur

Categorieën