Ga direct naar de content

Input//output: Spaarvarken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 5 2016

De liquiditeitsval die gepaard ging met de financiële crisis duurde langer dan verwacht. Ondanks verwoede pogingen van overheden om deze liquiditeitsval te voorkomen, bleven mensen geld sparen in plaats van investeren; dit droeg bij aan een traag herstel van de crisis.

Bacchetta et al. doen modelmatig onderzoek naar de langetermijneffecten van deze liquiditeitsval. Uit hun onderzoek blijkt dat het productieniveau op de lange termijn daalt als de liquiditeitsval voortkomt uit de afbouw van vreemd vermogen door investeerders. Als de liquiditeitsval veroorzaakt wordt door andere positieve spaarschokken, zoals een stijging van de discontovoet, dan treedt deze daling niet op. Dit toont aan dat het achterhalen van de oorzaak van de liquiditeitsval cruciaal is om de gevolgen ervan goed in te schatten.

Studie van: Bacchetta, P., K. Benhima en Y. Kalantzis (2016) Money and capital in a persistent liquidity trap. CEPR Discussion Paper, 11369.

Auteur

Categorieën