Ga direct naar de content

Input//output: Eigendomsrecht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 23 2016

Instituties zijn bepalend voor economische groei. Het kwantitatief meten van institutionele kwaliteit is echter lastig.

David en Suren Gomtsyan gebruiken uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om een nieuwe eigendomsrecht-index op te stellen. Landen waar het EHRM vaak een schending van het eigendomsrecht gevonden heeft, zoals ex-Sovjetstaten, scoren lager op de index dan landen waar dat minder vaak het geval is, zoals Duitsland.

Ze zien ook dat het EHRM meer aanvragen krijgt uit landen waar de kans groter is dat nationale gerechtshoven eigendomsrechten schenden. De auteurs stellen dat de index gebruikt kan worden om de kwaliteit van een nationaal rechtssysteem af lezen.

Studie van: Gomtsyan, S. en D. Gomtsyan (2016) What do the decisions of the European Court of Human Rights tell about property rights across Europe? TILEC Discussion Paper, 2016(009).

Auteur

Categorieën