Ga direct naar de content

Input//output: Boeken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 11 2016

Dat het lezen van boeken ook de leesvaardigheid verbetert, klinkt intuïtief logisch. Guryan et al. onderzochten of er ook daadwerkelijk sprake is van een causaal verband.

Bij 59 Amerikaanse basisscholen stuurden ze in de zomervakantie elke week een boekensuggestie op. Scholieren werden aangemoedigd – maar niet gedwongen – om een boek te lezen en om er hierna enkele vragen over te beantwoorden.

Uit toetsen die alle scholieren na de vakantie moesten maken, blijken dat met name meisjes uit de treatment-groep significant meer lazen en hoger scoorden op leesvaardigheid. Of dit effect ook geldt voor volwassen Nederlandse economen is de vraag, maar het bekijken van de boekensuggesties van Dag 3 kan zeker geen kwaad.

Studie van: Guryan, J., J.S. Kim en D.M. Quinn (2014) Does reading during the summer build reading skills? Evidence from a Randomized Experiment in 463 Classrooms, NBER Working Paper, 20689.

Auteur

Categorieën