Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 23 2006

inhoud

4504
23 februari 2007

jaargang 92

Risico’s van een
Nationale Hypotheekgarantie

100

H. PRIEMUS EN M. ELSINGA Er wordt voorlopig geen beroep gedaan op
de opgepotte middelen uit het Waarborgfonds Eigen Woningen. Nu het
nieuwe kabinet ook nog de fiscale behandeling van de eigenwoningbezitter
ongemoeid laat kan de belastingbetaler opgelucht ademhalen.

Van embryo tot peuter

104

B. TER WEEL Cognitieve ontwikkelingen in de allereerste levensjaren
zijn cruciaal voor de toekomstige maatschappelijke positie van kinderen.
Overheidsbeleid zou meer gericht moeten zijn op het voorkomen van
achterstanden in deze periode in plaats van het herstellen daarvan op
latere leeftijd.

Een kijk op de betalingsbalans

107

W. BOONSTRA In het buitenland behaalde vermogenswinsten en
–verliezen worden steeds belangrijker voor de ontwikkeling van de
vermogensposities van landen, maar ze worden niet op de betalingsbalans geboekt. Het is verstandig om deze posten te integreren in de
balansstatistieken.

Grenzen aan biologische consumptie 110
F. BUNTE, M. VAN GALEN EN E. KUIPER De vraag naar biologische
producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in
het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische
tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel
van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

EN VERDER …

Soepel ontslag creëert onzekerheid

ESB KOMPAS

98

REDACTIONEEL

99

STATISTIEK

112

ECONOMIE IN BEELD

114

COLUMN

124

REACTIE

125

BOEKEN

126

AGENDA

127

SERVICE

116

R. DEKKER EN R. VERGEER De grotere onzekerheid die samenhangt met
een soepeler ontslagrecht werkt negatief door op arbeidsproductiviteit,
consumptie en sparen. De arbeidsmarkt is daarom meer gebaat bij een
strategie gericht op scholing en doorstroming uit flexibele arbeid.

Een gemengd huisartsenbekostigingssysteem is optimaal

119

N. SMOLDERS EN I. SEINEN Ook de huisarts is gevoelig voor financiële
prikkels. Door zijn centrale functie in het zorgstelsel is de wijze
waarop de huisarts wordt bekostigd van belang. Het huidige gemengde
huisartsenbekostigingssysteem, met een consulttarief en een abonnementstarief, blijkt optimaal te zijn.

128

De vergrijzende woningmarkt

122

D. BROUNEN EN P. NEUTEBOOM Zonder dat men zich ervan bewust is zal
de vergrijzing een groot effect hebben op de Nederlandse woningmarkt.
Om de doorstroming op de woningmarkt niet verder te laten stagneren
moeten er extra huur- en koopwoningen voor ouderen komen.

ESB

23 februari 2007

97