Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 23 2006

agenda
Nederlandse woningmarkt

Privatisering en regulering

Op donderdag 1 maart organiseert ENCORE
een workshop over de Nederlandse woningmarkt in de Koninklijke Schouwburg
te Den Haag. De workshop behandelt
uiteenlopende problemen op zowel de
koop- als de huurmarkt, evenals mogelijke
oplossingen. Beleidsmakers, mensen uit
de praktijk en wetenschappers zullen
aan het woord komen. Aan de hand van
beleidsnota’s, recente wetenschappelijke
inzichten en initiatieven uit de praktijk
wordt er over het onderwerp gedebatteerd.
Dagvoorzitter is W. Driehuis (UvA), sprekers, discussianten en sessievoorzitters
zijn onder andere: R. van der Ent (VROM),
J. Conijn (UvA), T. van Hoek (EIB) en
F. van der Lecq (NMa/EUR).
Voor het volledige programma, meer
informatie en inschrijven, kunt u terecht
op www.encore.nl

Op 22 en 23 maart organiseren de
European Association for Evolutionary
Political Economy (EAEPE) en het comité
Privatisation and the European Social
Model (PRESOM) van de Europese
Commissie een tweedaags symposium over
privatisering en regulering. Centraal staan
de consequenties van liberalisering en
privatisering voor de netwerksectoren. Het
gaat daarbij vooral om de veranderingen
in de technische integriteit van bedrijfssystemen, de economische prestaties en
de sociale gevolgen. Het symposium begint
met lezingen en een discussieronde. Verder
zijn er parallelsessies en wordt de tweede
dag afgesloten met een rondetafelgesprek.
De bijeenkomst wordt gehouden aan de
Technische Universiteit te Delft.
Voor uitgebreide informatie en inschrijving
kunt u terecht op de websites
www.eaepe.org en www.presom.eu.

Advies voor Europees
arbeidsmobiliteitsbeleid
Vrijdag 16 maart zal in Brussel een
dagbijeenkomst worden gehouden waarin
het Europese arbeidsmobiliteitsbeleid van
het afgelopen jaar besproken zal worden
(2006 was het Europese jaar van arbeidsmobiliteit). Aan de hand van het geanalyseerde beleid kan de blik worden gericht
op de toekomst van arbeidsmobiliteit
binnen Europa.
Voor het inschrijven en voor het stellen
van vragen kunt u een e-mail sturen naar
Nathalie.calmejane@ecas.org

Watermanagement en
voedselproductie
Op donderdag 22 maart wordt het 11e
NETHCID-symposium georganiseerd in
het gebouw van Unesco-IHE te Delft.
Onderwerp van de bijeenkomst is de voedselproductie en het watermanagement in
Afrika. Vanwege het gebrek aan waterbeheer zijn de minst ontwikkelde landen in
Afrika grotendeels afhankelijk van import
of van voedselhulp. Nieuwe waterbeheersingsystemen en aanpassingen aan de
bestaande systemen kunnen een bijdrage
leveren aan de verbetering van de voedselsituatie in deze landen. Dagvoorzitter is
prof. dr ir N. van der Giessen (TU Delft).
Sprekers zijn onder andere dr K. Prasad
(UNESCO-IHE) en dr G. de Jong (RUG).
Voor meer informatie over het symposium
kunt u een e-mail sturen naar
annette.vanham@rws.nl of bellen naar
030-2857801.

Personalia
Op donderdag 1 maart 2007 vindt om
16.00 uur in het Auditorium van het
Institute of Social Studies (ISS) in Den
Haag de redevoering plaats van prof. dr
M.P. van Dijk. Meine Pieter van Dijk is
tevens als professor in Water Services
Management verbonden aan UNESCOIHE. Ook heeft hij een positie als professor in Urban Management in Emerging
Economies aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. In een academische zitting
aanvaart Van Dijk zijn ambt als hoogleraar
Urban Management met het uitspreken van
de rede ‘The contribution of cities to economic development in China and India’.

Promoties
Radboud Universiteit Nijmegen
Op 27 februari promoveert F. Padt aan de
faculteit der Managementwetenschappen.
Promotor is prof. dr P. Leroy. De titel van
het proefschrift luidt: Green Planning. An
institutional analysis of regional environmental planning in the Netherlands. De
promotie vindt plaats om 15.30 uur in de
aula van de Radboud Universiteit.

Universiteit van Tilburg
Op 28 februari promoveert C. Leune aan
de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Promotors zijn prof. dr M. Papazoglou, prof. dr H. Proper en dr W.J. van
den Heuvel. De titel van het proefschrift
luidt: Acces control and service-oriented
architectures. De promotie vindt plaats om
14.15 uur in het Auditorium van de Universiteit van Tilburg.

Seminars
ACLE
26 februari: Bankruptcy, creditor
protection and debt contracts. S. Rossi
(Stockholm University).
12 maart: Rules of proof, courts,
and incentives. D. Demougin
(Humbolt University).
www.acle.nl

Tinbergen Instituut
26 februari: Perverse committee appointments may foster divide and rule.
D. Seidmann (Nottingham University).
27 februari: Better safe than sorry?
Ex ante and ex post moral hazard in
dynamic insurance data. T. Zavadil (VU).
27 februari: Determinants of growth
in cities: a meta-analysis. M. Smit
(Vrije Universiteit Amsterdam)
1 maart: Punishing non-cooperators
doesn’t yield a solution to the problem
of cooperation but rewarding cooperators does. T. Kiyonari (Universiteit van
Antwerpen).
5 maart: A new dynamic model of
advertising. R. Joosten (Universiteit
van Twente).
8 maart: Priorities and hierarchies
in the location of multiple public
facilities. O. Bochet (Universiteit van
Maastricht).
www.tinbergen.nl

ERIM
27 februari: Returns to shareholder
activism, evidence from a clinical
study of the Hermes U.K. focus
fund. S. Rossi (Stockholm School of
Economics).
www.erim.eur.nl

CPB
27 februari: Investigating uncertainty
in macroeconomic forecasts.
D. Lanser (CPB).
www.cpb.nl

CentER
27 februari: Experimental evidence on
the effects of price-matching guarantees on prices. S. Dugar (University of
Arizona).
www.uvt.nl/center

ESB

23 februari 2007

127