Ga direct naar de content

Inflatie in 1999 bedraagt 2,2%

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 2 2000

Inflatie in 1999 bedraagt 2,2%
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de divisie presentatie en integratie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4241, pagina 103, 4 februari 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het consumentenprijsindexcijfer ( zie figuur 1) lag in 1999 gemiddeld 2,2% hoger dan in het jaar ervoor. De procentuele mutatie van
deze index is een belangrijke indicator voor de inflatie. In vergelijking met 1998 zijn de prijzen vorig jaar gemiddeld met 0,2%-punt
meer gestegen. Sinds 1995 schommelt de inflatie rond de twee procent. Opmerkelijk was in 1999 de stabiliteit van de maandelijkse
prijsstijging. Slechts in één maand was de afwijking tot het gemiddelde groter dan 0,1%-punt.

Figuur 1: Consumentenprijsindex, alle huishoudens. Procentuele mutatie t.o.v. het voorgaande jaar
Een belangrijke component van het inflatiecijfer is de prijsontwikkeling in de categorie huisvesting, water, elektriciteit en gas. Deze groep
vormt meer dan een kwart van het totale bestedingspakket van de consument. De prijzen in deze groep lagen in 1999 gemiddeld 3,0%
hoger dan in het jaar ervoor. Vergeleken met 1995 ligt het prijsniveau meer dan 16% hoger. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken
zijn, met een aandeel van bijna veertien procent, een andere belangrijke artikelgroep. In vergelijking met het jaar ervoor kostten
voedingsmiddelen verleden jaar gemiddeld 1,3% meer. Binnen deze groep verschilde de prijsontwikkeling sterk. Koffie, thee en cacao zijn
veel goedkoper geworden. De prijzen van groente en vis daarentegen lagen in 1999 veel hoger dan in 1998 (zie figuur 2)

Figuur 2:Prijsontwikkeling van enkele voedingsmiddelen. 1995=100
Aan vervoer besteedde de consument ongeveer één tiende van zijn budget. De kosten van vervoer namen vorig jaar met 2,6% toe.
Vooral het gebruik van auto’s werd duurder. Mede door de prijsontwikkeling van ruwe aardolie stegen de brandstofprijzen. De tarieven
van overheidsdiensten en de consumptiegebonden belastingen waren in 1999 aanzienlijk hoger dan in het jaar ervoor (3,7%). De tarieven
lagen bijna elf procent hoger dan in 1995. Alleen de prijzen in de categorie huisvesting, water, elektriciteit en gas en de groep
alcoholhoudende dranken en tabak zijn sinds die tijd sterker gestegen.

Audiovisuele apparatuur en computers werden vorig jaar goedkoper. Dit was het vierde opeenvolgende jaar dat de prijzen van deze
goederen daalden. De prijzen voor het gebruik van telecommunicatie lagen in 1999 vijf procent lager dan het jaar ervoor.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur