Ga direct naar de content

Industrie als barometer

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 7 2001

Industrie als barometer
Aute ur(s ):
(auteur)
Samengesteld door de Divisie Macro-economische statistieken en publicaties van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4322, pagina 687, 7 september 2001 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Voor het volgen van de omslagen in de conjunctuur is de ontwikkeling van industrie belangrijk omdat de conjuncturele
schommelingen er sterker zijn dan in andere bedrijfstakken. In de jaren negentig lag de kwartaalgroei van de economie tussen nul en
vijf procent, terwijl de industriële productie in één kwartaal met negen procent toenam en in een ander kwartaal met drie procent
kromp.
In de loop van dit jaar zijn de groeicijfers van de industriële productie fors afgenomen. In het tweede kwartaal was het productievolume
in de industrie zelfs 0,1 procent kleiner dan een jaar eerder. In alle bedrijfsklassen binnen de industrie zijn de groeicijfers van het eerste
halfjaar lager dan die in 2000. In de voedings- en genotmiddelenindustrie is het productievolume mede door de mkz-crisis in de eerste
helft van dit jaar 1,0 procent kleiner dan de eerste helft van vorig jaar. Ook in de papier- en grafische industrie is minder geproduceerd
dan een jaar eerder. In de metaal is de achteruitgang in groei dit jaar nog het geringst.
Grootste klap bij duurzame consumptiegoederen
Bij de door de industrie vervaardigde producten zien we de grootste achteruitgang bij de duurzame consumptiegoederen. In de eerste
helft van 2001 is hiervan amper meer geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2000 lag de stijging van duurzame
consumptiegoederen nog op tien procent. Aan investeringsgoederen is in de eerste helft van dit jaar door de industrie wel iets meer
geproduceerd. De productie van grond- en hulpstoffen (exclusief energieproducten) is in deze periode echter niet gegroeid. Wanneer de
industriële bedrijvigheid aantrekt zal dit in het algemeen bij de vervaardiging van grond- en hulpstoffen het eerst merkbaar zijn.
Industrie ook internationaal in dal
Ook in het buitenland is de industriële productie getroffen door een forse neergang, hetgeen de exportmogelijkheden voor de industriële
bedrijven in ons land beperkt. In de landen van de eurozone nam de productie in de laatste maand van 2000 nog een eindspurt, maar
sinds januari 2001 zijn de groeicijfers iedere maand lager. Deze ontwikkeling heeft zich in grote lijnen ook bij de industrie van de vs
voorgedaan. Sinds maart 2001 is het productievolume steeds kleiner dan een jaar eerder en in juni kwam de daling uit op bijna vier
procent.
Zie ook figuur 1 en figuur 2 .

Figuur 1. Productie industrie per bedrijfsklasse, procentuele volumegroei t.o.v. dezelfde periode voorgaand jaar

Figuur 2. Productievolume industrie, procentuele mutaties t.o.v. dezelfde maand voorgaand jaar

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)