Ga direct naar de content

Inclusieve markt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 8 2021

Een markteconomie kan voor langere tijd groeien, en eerlijk en inclusief zijn. Aghion et al. bestuderen inclusieve markten en laten zien dat, in tegenstelling tot wat men vaak beweert, er voor het bereiken van zo’n markt geen afweging gemaakt hoeft te worden tussen gelijkheid en groei. Pas als de dynamiek, door de auteurs geduid als ‘actieve exportmarkten’ en ‘hoge innovatieniveaus’, ontbreekt, moet een land een keuze maken tussen gelijkheid en groei.

Aghion, P., R. Cherif en F. Hasanov (2021) Fair and inclusive markets: why dynamism matters. IMF Working Paper, WP/21/29.

Auteur

Categorieën