Ga direct naar de content

In 1997 forse groei productie industrie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 1 1998

In 1997 forse groei productie industrie
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4146, pagina 280, 3 april 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De Nederlandse industrie als geheel heeft verleden jaar goed gepresteerd. Het volume van de toegevoegde waarde nam in vergelijking
met 1996 met ruim 4% toe. Dat is het op één na hoogste groeicijfer van dit decennium, alleen in 1994 was de groei in de industrie
groter na een dip in 1992 en 1993. De groei van de industrie was hoger dan die van de gehele Nederlandse economie, die verleden jaar
3,4% bedroeg.
Binnen de industrie kende de bedrijfsklasse chemie, rubber en kunststofverwerkende industrie met 7% het hoogste groeicijfer. Deze
bedrijfsklasse herstelde zich in 1997 van een lichte productiedaling een jaar eerder. Het was vooral de chemische basisproductenindustrie
die profiteerde van de opgaande conjunctuur in het buitenland. Ook de textiel-, kleding- en lederindustrie zit weer in de lift. Na enkele
jaren van een krimpend of stagnerend productievolume laat deze branche in 1997 een groei van ruim 5% zien. Binnen de metaalindustrie,
die als geheel gemiddeld heeft gepresteerd, is de elektrotechnische industrie koploper. De toename bij deze bedrijfsklasse vloeide met
name voort uit een grote vraag naar medische apparatuur, optische instrumenten en foto- en filmapparatuur. Daarentegen nam binnen de
metaal de productie in de transportmiddelenindustrie slechts met 1% toe. Aan de ene kant daalde de productie in deze branche doordat
Fokker verleden jaar zijn laatste vliegtuigen opleverde, aan de andere kant steeg de productie in de personenauto-industrie fors. De
toegevoegde waarde-ontwikkeling in de voedings- en genotmiddelen industrie lag verleden jaar duidelijk onder het industriële
gemiddelde. Het onderdeel veehouderijproducten van deze bedrijfsklasse ondervond problemen ten gevolge van de varkenspest. Mede
omdat het aantal varkensslachtingen voor de vleesproductie met 25% afnam, daalde in dit onderdeel het volume van de toegevoegde
waarde (figuur 1).

Figuur 1. Groei industriële productie per bedrijfsklasse, volume, in procenten

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur