Ga direct naar de content

Huiselijk geweld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 30 2018

Vergroot werkloosheid de kans op huiselijk geweld? Bhalotra et al. onderzoeken deze relatie in 31 ontwikkelingslanden in de periode 2005–2016. Ze vinden dat een stijging van de werkloosheid onder mannen leidt tot een verhoogde kans op huiselijk geweld. Voor vrouwen geldt echter het omgekeerde: bij hen leidt een verlaging van de werkloosheid juist tot een stijging van het aantal incidenten. Een mogelijke verklaring is dat beide economische ontwikkelingen de traditioneel dominante positie van de man in deze landen aantasten, met als gevolg meer huiselijke agressie.

Bhalotra, S.R. , U. Kambhampati, S. Rawlings en Z. Siddique (2018) Intimate partner violence and the business cycle. IZA Discussion Paper, 11274.

Auteur

Categorieën