Ga direct naar de content

Hoogconjunctuur

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 6 1998

Hoogconjunctuur
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4151, pagina 388, 8 mei 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 1997 is uitgekomen op 3,8% . De gevolgen van de
varkenspest waren in deze periode beperkt en hebben de groei, in tegenstelling tot de voorgaande kwartalen nauwelijks geremd. De
volume-ontwikkeling van het bbp voor het jaar 1997, de belangrijkste graadmeter voor de economische groei, is hiermee bepaald op
3,4% . Niet alleen deze groei, de op twee na hoogste van de afgelopen twintig jaar, spreekt aan, opvallend is het evenwichtige karakter
ervan en de relatief lange periode waarin de groei aanhoudt.
De sterkste productiegroei vertonen de bedrijven in de commerciële dienstverlening; op jaarbasis ongeveer 5%. Uitzendbureaus,
computerservicebureaus en telecommunicatiebedrijven hebben zelfs groeicijfers van tien procent of meer. De niet-commerciële
dienstverlening (onderwijs, overheid en zorgsector) bleef, met een kwartaalgroei van bijna 2% en een jaargroei van 1,6%, bij de andere
sectoren achter. De jaargroei was overigens wel een vol procentpunt groter dan in 1996.
De toename van de investeringen in vaste activa in het laatste kwartaal bedroeg slechts 1,5%, maar hierbij moet bedacht worden dat in
het vierde kwartaal van 1996 enkele grote investeringsprojecten werden opgeleverd. Over het jaar bedroeg de investeringsgroei 6,2%, dit
is in lijn met de groei in de voorgaande twee jaar. De sterkste groei van de investeringen bij de wegvervoermiddelen (in het bijzonder zijn
de investeringen in personenauto’s aanzienlijk groter, namelijk 20%) kan veroorzaakt worden door toenemende leasing: aankopen door
lease-maatschappijen worden tot de investeringen gerekend, en in de gezinsconsumptie blijven de auto-aankopen juist achter (zie tabel
1).

Tabel 1. Economische groei.
Bruto binnenlands product naar bedrijfstak en investeringen naar type, procentuele volumemutaties t.o.v. een jaar eerder
1997
1e
Toegevoegde waarde
totaal
landbouw
nijverheid
handel
transport
dienstensector
overheidsbestuur
goederenproductenten
commerciële dienstverlening
niet-commerci ële dienstverlening

3,4
1,2
2,8
4,0
6,0
4,0
1,2

1,3
0,9
4,2
5,4
3,6
0,9

2,6

1,0
4,7
1,6

kwartaal
2e
3e

3,1
0,2
3,8
4,8
5,9
4,0
0,9

3,4
3,1
3,2
3,0
6,7
4,1
1,7

3,1
0,1
3,3
4,2
5,9
4,4
1,4

3,4
4,4
1,5

3,2
4,9
1,5

3,0
4,6
1,7

Bruto investeringen in vaste activa
totaal
6,2
11,1
woningen
7,3
24,5
5,9
gebouwen v. bedrijven en overheid
3,2
18,5
grond-, weg- en waterbwk.werken
4,3
8,5
vervoermiddelen
11,2
6,7
machines en werktuigen
5,1
4,4

10,0
2,6
2,0
0,5
-2,0 -2,2
2,2
3,1
20,6 14,8
16,4
0,6

4e

3,8

4,8
1,8

1,5
1,6
4,8
5,0
-1,2

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur