Ga direct naar de content

Groei consumptie houdt aan

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 6 1998

Groei consumptie houdt aan
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4151, pagina 387, 8 mei 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het volume van de binnenlandse consumptie door gezinnen in januari 1998 is 3,7% groter dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dit
relatief hoge stijgingspercentage past geheel in de lijn van de forse groei van de particuliere consumptie die nu al acht kwartalen
aanhoudt. De sterke groei van de bestedingen aan duurzame goederen (met name huishoudelijke apparaten, doe-het-zelf-artikelen en
pc’s) zet met een een stijging van 6,6% in januari onverminderd voort. Het vertrouwen van de consumenten in de ontwikkelingen van
de economie blijft groot. Ook de industriële productie kende in 1998 een goede start. De groei in de eerste twee maanden is de
grootste van de afgelopen tien jaar. De inflatie, afgemeten aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex, loopt licht op.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur