Ga direct naar de content

Hogere loonkosten aan de andere kant van onze grenzen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 28 2019

■ Myrte ter Horst en Harry Bierings (CBS)

In 2015 waren de bruto-loonkosten per uur in vrijwel alle Neder­landse grensgebieden lager dan aan de andere kant van de grens. Alleen aan de grens met het Duitse Nedersaksen was dat andersom. De hoogste uurlonen aan de grens waren te zien in België.

De figuur laat zien dat in het grensgebied met België het uurloon aan de Nederlandse kant ruim vier euro lager is dan aan de Belgische kant (31,70 euro tegen 36,10 euro).

Eenzelfde patroon is ook zichtbaar als gekeken wordt naar de arbeidsproductiviteit, die kan worden beschouwd als het totale inkomen dat per gewerkt uur is gegenereerd. De gemiddelde arbeidsproductiviteit is berekend door de bruto toegevoegde waarde in een gebied te delen door het totaal aantal uren dat werknemers werken. De arbeidsproductiviteit aan de Nederlandse kant van de grens bedraagt 59,30 euro terwijl die aan de Belgische kant van de grens een waarde heeft van 66,10 euro, een verschil van maar liefst bijna zes euro.

Ook in het grensgebied met het Duitse Noordrijn-Westfalen is het uurloon aan de Nederlandse kant (31,10 euro) lager dan aan de andere kant van de grens (32,30 euro). De arbeidsproductiviteit ligt, net als het uurloon, lager aan de Nederlandse kant (55,00 euro tegen 57,10 euro). ­Uurlonen en arbeidsproductiviteit liggen in het grensgebied met Noordrijn-Westfalen dus dichter bij elkaar dan in het grensgebied met België.

In tegenstelling tot in de andere grensgebieden ligt het uurloon in het grensgebied tussen Nederland en Nedersaksen hoger aan de Nederlandse kant (31,20 euro tegen 26,30 euro). Het uurloon is dus bijna vijf euro hoger aan de Nederlandse kant, terwijl de arbeidsprodu­ctiviteit hier iets meer dan twaalf euro hoger is (60,40 euro tegen 48,00 euro).

Auteurs

Categorieën