Ga direct naar de content

Het belang van transparante garanties in pensioenfondsen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 19 2013

Expliciete handel en beprijzing van pensioengaranties leveren welvaartswinsten op ten opzichte van de impliciete risicodeling in het huidige Nederlandse pensioensysteem. 

Auteurs