Ga direct naar de content

Herstel Koreaanse won vertraagt hervormingsproces

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 29 1998

Herstel Koreaanse won vertraagt hervormingsproces
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4163, pagina 623, 14 augustus 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De Zuid-Koreaanse won is tegen de achtergrond van een oplopend overschot op de lopende rekening, een stijging van de
deviezenreserves en een succesvolle obligatie-emissie weer enigszins hersteld van de forse depreciatie die eind vorig jaar ontstond.
Ook het verschuiven van de vervaldatum van een omvangrijk bedrag aan kortlopende internationale kredieten heeft hiertoe
bijgedragen. Aan deze valutaire ontwikkeling kleven belangrijke bezwaren. Het wordt bijvoorbeeld moeilijker om via de export een
economisch herstel te bewerkstelligen. Dit geldt des te meer gelet op de recente depreciatie van de munten van Japan en Taiwan,
belangrijke concurrenten van Zuid-Korea. Dit concurrentienadeel dient echter wel genuanceerd te worden bekeken tegen de
achtergond van de eerdere forse depreciatie van de won.
Daarnaast zou in de valutaire ontwikkeling gemakkelijk een goedkeuring kunnen worden gezien voor de tot dusver doorgevoerde
maatregelen. Noodzakelijke hervormingen in de logge met een grote schuldenlast opgescheepte chaebol en bankensector lopen dan
vertraging op. Dit is met name reëel gelet op de vastzittende politieke verhoudingen en het groeiende verzet van de verschillende
belangengroepen. Door genoemde bezwaren en met de economische terugval die Zuid-Korea te wachten staat, kan enigszins paradoxaal
worden gesteld dat het herstel van de won de kwetsbaarheid van Zuid-Korea vergroot.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, en figuur 4.

Figuur 1. Index Koreaanse won, Japanse yen en Taiwanese dollar t.o.v. de VS-dollar

Figuur 2. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 3. Totale opbrengst obligaties*
laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 4. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden
(Cijfers zijn afgesloten op 10 augustus 1998.)

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur