Ga direct naar de content

Groene obligaties nemen vooral toe door buitenlandse holdings

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 17 2021

■ Martijn Boermans en Tim Punt (DNB)

De afgelopen twaalf maanden is de Nederlandse markt voor groene obligaties gegroeid met ruim veertig procent. Nederland laat hiermee alle eurolanden achter zich, behalve Duitsland en Frankrijk. De toename in groene obligaties kan vooral worden toegeschreven aan Nederlandse bedrijven met een buitenlands moederbedrijf.

De groene schuld is gestegen van 10 miljard euro eind 2016, tot 55 miljard in april 2021 (figuur). Kapitaal dat met groene obligaties wordt opgehaald, is uitsluitend bedoeld voor duurzame doeleinden, bijvoorbeeld voor energietransitie en waterbeheer. De markt voor dit type obligatie is nog in ontwikkeling, en bedraagt nu nog slechts een klein gedeelte van de obligatiemarkt in Nederland, namelijk 2,9 procent.

Ongeveer een derde van de Nederlandse groene obligatiemarkt wordt gevormd door financiële holdings met een buitenlands moederbedrijf. In 2020 zijn in die categorie de groene uitgiftes met 74 procent sterk toegenomen, tot achttien miljard euro. Verreweg de grootste uitgever binnen deze categorie is Enel Finance, gelieerd aan een Italiaans nutsbedrijf, daarna gevolgd door Iberdrola International, een Spaanse elektriciteitsproducent. Meestal hebben deze doorstroombedrijven vrijwel geen vaste activa in Nederland; het opgehaalde kapitaal uit groene obligaties wordt dus nauwelijks in Nederland zelf geïnvesteerd.

Bij niet-financiële bedrijven is het totaalbedrag kleiner, maar in deze sector is wel het grootste deel van de schuld ‘vergroend’ (8,1 procent). Deze uitgiftes worden gedomineerd door nutsbedrijven zoals TenneT. De transmissienetbeheerder, met de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder, heeft 6,9 miljard euro aan groene obligaties uitstaan, meer dan de helft van deze sector.

Ook bij de overheid groeien, na de eerste plaatsing in 2019, de uitgiftes van groene obligaties. Inmiddels is deze lening, via heropening, bijna verdubbeld tot 10,7 miljard euro (3,3 procent van de totale langlopende staatschuld). Lagere overheden dragen, middels publieke banken zoals BNG en NWB, ruim 4,7 miljard euro aan groene schuld. Deze groene obligaties tellen statistisch gezien mee in de totalen van de bancaire sector.

Auteurs

Categorieën