Ga direct naar de content

Groeitempo in de industrie neemt af

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 14 1998

Groeitempo in de industrie neemt af
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4174, pagina 828, 30 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het volume van de industriële productie ligt in de vakantiemaanden juli-augustus van dit jaar 1,5% hoger dan in dezelfde periode van
1997. In de eerste helft van 1998 lag de productie nog 4,5% hoger dan in het overeenkomstige tijdvak een jaar eerder. Het groeitempo
van de industriële productie is in juli en augustus dus duidelijk afgenomen. Over de eerste acht maanden van dit jaar ligt het volume
van de gemiddelde dagproductie in de industrie 3,7% boven het niveau van een jaar eerder. Dit groeicijfer is lager dan de stijging over
1997 als geheel. In met name de chemische industrie en in de rubber- en kunststofverwerkende industrie neemt de groei van de
productie dit jaar snel af.
In het begin van een conjunctuurcyclus trekt vooral de productie in deze bedrijfsklassen aan door een groeiende afzet van halffabrikaten.
Aangezien deze fase van de conjunctuurgolf in Nederland en in het merendeel van de landen van de EU lijkt te zijn gepasseerd, is de
groei teruggevallen. In de metaalindustrie is de groei over de eerste acht maanden van 1998 bijna gelijk aan die van 1997. Binnen de
metaal zijn echter de groeipercentages van de basismetaal en de elektrotechnische industrie gehalveerd. Van de onderscheiden
bedrijfsklassen laat alleen de textiel-, kleding- en lederindustrie in januari-augustus een toename zien die duidelijk groter is dan in 1997.
Het herstel in deze bedrijfsklasse zet dus ook dit jaar verder door. In de periode 1990-1995 daalde de bedrijvigheid in de textiel-, kledingen lederindustrie nog met gemiddeld 3% per jaar (zie figuur 1).

Figuur 1. “…Het groeitempo van de industriële productie is duidelijk afgenomen…”

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur