Ga direct naar de content

Groei gezinsconsumptie vorig jaar gehalveerd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 8 2002

Groei gezinsconsumptie vorig jaar gehalveerd
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie macro-economische statistieken en publicaties van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4350, pagina 199, 8 maart 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

Het volume van de binnenlandse individuele consumptie in 2001was 1,8 procent groter dan in 2000. Een jaar eerder bedroeg de
toename van de individuele consumptie nog 3,5 procent. Er is een aantal oorzaken aan te wijzen waarom het groeicijfer van de
consumptie bijna is gehalveerd. Zo is, mede door de verslechterde economische ontwikkeling, de koopbereidheid van de consument in
de loop van vorig jaar afgenomen. Daarnaast heeft de hoge inflatie de reële bestedingsmogelijkheden van de gezinnen beperkt. Verder
zijn er in 2001 aanzienlijk minder hypotheken overgesloten en waren de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen negatief. De met de
introductie van het nieuwe belastingstelsel gepaard gaande lastenverlichting heeft de bovenstaande negatieve effecten voor de
consumptieve uitgaven in 2001 onvoldoende kunnen compenseren. Wel hebben gezinnen vorig jaar fors meer gespaard. Eind 2001 was
het spaartegoed zeventien miljard euro hoger dan ultimo 2000. Een jaar eerder was het spaartegoed met vier miljard euro toegenomen.
Bij de bestedingen aan duurzame goederen heeft zich in 2001 een lichte volumedaling voorgedaan (-0,1 procent). In eerdere jaren
schommelde de toename bij deze meest conjunctuurgevoelige consumptiecategorie nog tussen vijf en tien procent. Vooral de zeer
negatieve ontwikkeling van de auto-aankopen ligt aan de daling ten grondslag. Er werden verleden jaar bijna 316.000 personenauto’s
aan particulieren verkocht, twintig procent minder dan in 2000.
Van een lichte volumedaling (-0,3 procent) is eveneens sprake bij de consumptie van voedings- en genotmiddelen. Al met al is in 2001
aan goederen in volume maar een bescheiden 0,6 procent meer uitgegeven. Ook bij de consumptie van diensten viel de groei in 2001
terug: hieraan is 2,7 procent meer besteed.
Binnen 2001 liepen de groeicijfers van de consumptie in de vier kwartalen niet ver uiteen. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder
werd in het tweede kwartaal de hoogste volumetoename gemeten (2,1 procent). Het laagste stijgingspercentage van de consumptie (1,5
procent) kwam voor rekening van het eerste kwartaal. Toen had de consumptiegroei te lijden van anticipatie-aankopen in de laatste
maanden van 2000. Het vooruitlopen van consumenten op de verhoging van het hoge btw-tarief per 1 januari heeft vooral de aankoop
van duurzame goederen in 2001 geremd.
Zie figuur 1

Figuur 1. volumegroei duurzame goederen en koopbereidheid.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur