Ga direct naar de content

Goede start 1998

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 4 1998

Goede start 1998
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4138, pagina 115, 6 februari 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

Recente kortlopende indicatoren bevestigen het beeld dat past bij een zich goed ontwikkelende conjunctuur. De inflatie loopt licht op.
Gemiddeld over 1997 bedroeg de inflatie 2,2% ; hiermee behoort Nederland tot de kopgroep in het Europese peloton. De volumestijging
van de gezinsconsumptie blijft in november beperkt, vooral onder invloed van incidentele factoren.
Het volume van de bruto investeringen in het derde kwartaal van 1997 is 2,6% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 1996. Deze toename is
beduidend lager dan in de voorgaande vier kwartalen toen de groeicijfers rond de 10% schommelden. Deze hoge groeipercentages
werden deels veroorzaakt door de oplevering van een aantal grote projecten, zoals een warmtekrachtcentrale. In het derde kwataal van
1997 werden dergelijke grote projecten niet opgeleverd.
Het producentenvertrouwen in de industrie valt in december vermoedelijk door de Azië-crisis wat terug, maar de ondernemers in de
zakelijke dienstverlening zijn erg optimistisch.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
Volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
Volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen in vaste activa
Volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Saldo van positieve en negatieve antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
Procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur