Ga direct naar de content

Globalisering na COVID-19

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 1 2021

Globalisering is een breed begrip dat zowel bestaat uit een economische, politieke als een sociale component. ­Afesorgbor et al. beschrijven de invloed van de coronapandemie per component. Voor iedere component geldt dat deze hard geraakt wordt tijdens de pandemie, maar dat een snel herstel mogelijk is. Op economisch gebied omdat de wereldhandel zich snel herpakt, en op sociaal gebied door een toename van het toerisme. Op politiek vlak zorgde vooral de Amerikaanse president Donald Trump voor instabiliteit, onder andere door de Verenigde Staten terug te trekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De verkiezing van Joe Biden maakt een herstel van de stabiliteit weer mogelijk.

Afesorgbor, S.K., P.A.G. van Bergeijk en B.A. Demena (2021) Does COVID-19 threaten globalization? International Institute of Social Studies, Working Paper, 683.

Auteur

Categorieën

1 reactie

  1. T. Houben
    3 jaar geleden

    Globalisering heeft als ongewenst neveneffect een aantoonbare afbraak van nationale democratieën tot gevolg. Dit ten faveure van een "global democracy". Dat laatste is al in vergevorderd stadium in Nederland. Zie het aantal wetten in ons land dat niet meer door onze wetgevende macht, maar de EU is ontworpen (80% van alle in NL geldende wetten, aldus een artikel uit NRC 2014). Ook de verloren zeggenschap over ons geld - vroeger gulden, nu Euro - is een bewijs van verlies aan grip over de eigen economische ontwikkeling. We hebben geen invloed meer op onze rente, beloning op spaargeld, hoogte van onze pensioenuitkeringen en toezicht op onze eigen banken. Dat ligt allemaal in de handen van Europa. Het stuur van onze auto - wetgeving - is weggegeven, tezamen met onze portemonnee. Neveneffecten van globalisering.