Ga direct naar de content

Gezonde voordelen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 17 2019

Mensen met een vrijwillig eigen risico hebben gemiddeld lagere zorgkosten dan mensen die alleen een verplicht eigen risico hebben. Remmerswaal et al. vinden dat dit vooral komt doordat zij gezonder zijn, niet doordat zij meer uit eigen zak zouden moeten betalen. Dit blijk uit een discontinuïteitsregressie met paneldata uit de periode 2006–2013. Het relatief kleine effect van moreel wangedrag suggereert dat het vrijwillig eigen risico vooral ertoe leidt dat gezonde mensen minder betalen. Een verlaging of het afschaffen van het vrijwillig eigen risico zou dus maar tot een kleine stijging in de zorguitgaven leiden.

Remmerswaal, M., J. Boone en R. Douven (2019) Selection and moral hazard effects in healthcare. CPB Discussion Paper, maart 2019.

Auteur

Categorieën