Ga direct naar de content

Gezinsconsumptie fundament onder economische groei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 4 1998

Gezinsconsumptie fundament onder economische groei
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4142, pagina 200, 6 maart 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

Nederlandse consumenten hebben in 1997 voor het eerst meer dan 400 miljard gulden besteed aan goederen en diensten. In 1991 werd
de grens van 300 miljard gulden gepasseerd. Het volume van de binnenlandse gezinsconsumptie was vorig jaar 3,2% groter dan in
1996. Dit is het hoogste stijgingspercentage van de afgelopen zes jaar (zie figuur 1).

Figuur 1. Bbp en consumptie duurzame goederen, procentuele volumegroei t.o.v. een jaar eerder
De forse groei van de werkgelegenheid verleden jaar met ruim 200.000 banen is een krachtige stimulans geweest voor de consumptieve
bestedingen. Het vinden van werk geeft immers een sterke impuls aan de bestedingsmogelijkheden. Daarnaast hebben consumenten
verleden jaar hun bestedingsruimte vergroot door meer consumptief krediet op te nemen (+11%) en ruimschoots van de gelegenheid
gebruik gemaakt hun bestaande hypotheken tegen gunstiger voorwaarden over te sluiten.
Vorig jaar is met name meer aan de duurzame consumptiegoederen uitgegeven. Bij deze conjunctuurgevoelige categorie vertaalt de
gunstige economische ontwikkeling zich in een volumestijging van bijna 5%. Vooal kleding, huishoudelijke apparaten, doe-het-zelfartikelen en computers zijn vorig jaar veel gevraagd. Het stijgingspercentage van de bestedingen aan personenauto’s blijft hierbij
duidelijk achter. De voedings- en genotmiddelen kenden vorig jaar een volumestijging van ruim 1%. Vis en kant-en-klaar-maaltijden
waren het meest in trek, daarentegen daalden de uitgaven aan vlees en vleeswaren en aan tabaksproducten. De bestedingen aan
diensten en overige goederen namen met ruim 3% toe. De weersinvloeden dempten het verbruik aan verwarming en verlichting. De
consumptie van financiële en zakelijke diensten en van vervoers- en communicatiediensten (o.a. mobiele telefoons) steeg vorig jaar het
sterkst. Ook bij de horeca is fors meer besteed (zie figuur 2).

Figuur 2. Gezinsconsumptie per categorie, 1997

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur