Ga direct naar de content

Geregistreerde werkloosheid in derde kwartaal verder gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 7 1998

Geregistreerde werkloosheid in derde kwartaal verder gedaald
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4173, pagina 807, 23 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De geregistreerde werkloosheid is in het derde kwartaal verder gedaald. Het aantal geregistreerde werklozen lag 100.000 lager dan
in het derde kwartaal van vorig jaar. Een opvallende ontwikkeling van het laatste jaar is dat onder jongeren (tot 35 jaar) de
geregistreerde werkloosheid nog sterker is afgenomen dan onder ouderen.
Het aantal openstaande vacatures bij particuliere bedrijven kwam per eind juni op 139.000. Dat is het hoogste niveau van de afgelopen
tien jaar.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur