Ga direct naar de content

Genderongelijkheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 24 2021

In Noord-Europa wordt 75 procent van het loonverschil tussen mannen en vrouwen verklaard door het krijgen van een kind. Vrouwen zorgen nog altijd vaker voor het kind, en verminderen op die manier hun studie- en werkuren. Hierdoor blijft hun inkomen achter bij dat van mannen. In Oost-Europa verklaart het krijgen van een kind veertig procent van het loonverschil; discriminatie van vrouwen is daar een belangrijkere factor in het loonverschil. Tot deze conclusie komen Ciminelli et al. op basis van enquêtedata. Noord-Europese landen moeten dus inzetten op flexibele werkmogelijkheden voor vrouwen en toegang tot kinderopvang. Oost-Europese landen moeten juist meer focussen op het tegengaan van stereotypering en op regelgeving voor gelijke lonen en transparantie.

Ciminelli, G., C. Schwellnus en B. Stadler (2021) Sticky floors or glass ceilings? The role of human capital, working time flexibility and discrimination in the gender wage gap. OECD Working Paper, 1668.

Auteur

Categorieën