Ga direct naar de content

Genderkloof in pensioen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 14 2021

Vrouwen hebben gemiddeld veertig procent minder pensioeninkomen dan mannen. Hoewel de kloof langzaam kleiner wordt, zal deze zonder beleidsingrijpen in de komende twintig jaar niet dichtgroeien. Tot deze conclusie komen Kali et al. op basis van administratieve data uit Nederland. Vrouwen werken minder dan mannen, en bouwen daarom ook minder pensioen op. Daarnaast werken vrouwen vaker in sectoren met minder uitgebreide pensioenregelingen. Regelingen die vrouwen compenseren, lijken juridisch niet haalbaar te zijn. Wel kunnen de verlofregelingen voor vaders worden uitgebreid, zodat moeders minder van de zorgtaken hoeven te dragen.

Kali, S., J. Been, M. Knoef en A. van Marwijk Kooy (2021) Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: de gender gap in Nederlandse tweedepijlerpensioenen. Netspar Design Paper, 178.

Auteur

Categorieën