Ga direct naar de content

Geen Diploma, Geen Scooter

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 6 2012

Voortijdig schoolverlaten is al lange tijd een belangrijk aandachtpunt van het Nederlandse onderwijsbeleid. Scholen worden gestimuleerd het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen met een hoog risico om af te haken en hen extra aandacht te geven. Een alternatieve aanpak zou zijn om schoolverlaten minder aantrekkelijk te maken. In Nederland krijgen schoolverlaters echter juist belastingvoordelen om werken te stimuleren (de meeste voortijdige schoolverlaters gaan werken) in de vorm van de arbeidskorting. Eerder heb ik betoogd dat het meer voor de hand zou liggen om werkende jongeren meer belasting te laten betalen.

In de VS pakt men dit anders aan. Sinds 1988 hebben 26 staten een “No Pass, No Drive”-wet ingevoerd. De regels verschillen van staat tot staat, maar komen er steeds op neer dat jongeren die niet naar school gaan of onvoldoende resultaat op school behalen geen auto mogen rijden. Ze mogen geen rijexamen doen en als ze al een rijbewijs hebben wordt het automatisch ingetrokken. Rashmi Barua en Marian Vidal-Fernandez onderzochten het effect van deze wetten en vonden een substantieel effect op schoolsucces voor met name (zwarte) jongens.

Voor Nederland kan deze maatregel ook een goedkope aanvulling zijn op het bestaande beleid tegen voortijdig schoolverlaten. De maatregel zou aangepast kunnen worden aan de Nederlandse situatie: “Geen Diploma, Geen Scooter”, of “Geen Diploma, Geen Mobiele Telefoon”.  

 

Auteur

Categorieën