Ga direct naar de content

Financiële crises en recessies

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 11 2013

Meer overheidsgeld voor banken kan nu in ieders belang zijn. Conjunctuurherstel zonder kredietverlening is niet waarschijnlijk bij een balansrecessie.

ESB Ceteris paribus

Ceteris paribus
>>>>>In Discussie>>>>>
paul krugman, in the new york times, 13 augustus

Here’s the thing: it’s not working.
The Netherlands has a government of national unity commited to
fiscal austerity. […] it’s hard to escape the impression that Belgium has
been better served by political paralysis than the Netherlands has by its
unified, effective determination to do exactly the wrong thing.
sweder van wijnbergen, op economie.nl, 17 augustus

Dit is Krugman ten voeten uit:
helder, scherp en volstrekt in strijd met de feiten. […] Qua groei doet
België het helemaal niet beter. […] Overigens betekent het ongelijk van
Krugman niet dat er wel goed beleid gevoerd wordt in Nederland […]
het enige patroon is er één van volstrekte incoherentie en een verslaving
aan kortetermijnbezuinigingen die op lange termijn verkeerd uitpakken.

Ui t d e o u d e ES B – d o o s
Belgische daadkracht

De regering-Martens verdient ongetwijfeld lof voor de wijze waarop
zij de zaken thans aanpakt nadat jarenlang België door besluiteloosheid werd gekenmerkt. De regering-Martens is inderdaad een Belgische vorm van een ,,no-nonsenseâ€-regering, maar men mag zijn
twijfels erover hebben of men tot nu toe wel ver genoeg is gegaan
met de economische en financilëe sanering. Men behoeft slechts de
laatste Belgische kranten op te slaan om te begrijpen dat men, naar
Nederlands voorbeeld, toch nog een aantal verdere offers zal moeten
brengen om begroting, betalingsbalans, inflatie en economische groei
onder controle te krijgen.
Van Traa, E.A. (1983) België of Nederland? Een economische vergelijking. ESB,
68(3418), 730-732.

534
534

Merijn Knibbe, op het weblog lux et veritas,
18 augustus

Sweder heeft het mis.
De Belgische groei is de afgelopen jaren wel degelijk aanzienlijk hoger
geweest dan de Nederlandse. […] Overigens kan ik het niet oneens zijn
met Sweders karakterisering van ons overheidsbeleid […] de enorme
geldpotten van de pensioenfondsen moeten eindelijk ook eens (als
leningen) aan het midden- en kleibedrijf ten goede komen zodat die
weer kunnen investeren. We hebben geld zat in ons land. Anders dan
de Belgen!

De discussie op Twitter, 13 augustus:
Geert noels

Krugman wordt steeds beter als columnist, en steeds oppervlakkiger
voor econoom en Nobelprijswinnaar. Anti-Austerity Hysteria Level.
Verblind door anti-austeriteit oogkleppen met onvoldoende kennis van
B & NL economie foute vergelijking maken tussen beiden.
PAUL DE GRAUWE

Niet de eerste keer dat Paul Krugman en Paul DG akkoord gaan.
marcel de boer

Daar heeft Krugman zich toch wel even heel diep verdiept in NL & B.
lex hoogduin

Krugman is een one trick pony. Ieder economisch probleem is altijd en
overal een vraagtekort.
martin visser

als hij een one trick pony is, dan kan ik ook een Nobelprijs winnen.
Oslo, here I come!

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 98 (4667) 30 augustus 2013

28-8-2013 12:41:53

Auteurs