Ga direct naar de content

Financiële consumptie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 7 2019

Wat is de relatie tussen financiële geletterdheid en de consumptie van huishoudens? Aan de hand van data uit de LISS enquête van 1820 huishoudens en een levenscyclusmodel constateren Dinkova et al. dat hogere financiële geletterdheid leidt tot een toename van consumptie van het huishouden van 5,5 procent. Dit omdat een hogere financiële geletterdheid de rente op spaartegoeden met 2,8 tot 5,6 procent verhoogt. Huishoudens met hogere financiële geletterdheid hoeven minder te sparen om een gewenst inkomen te behouden na pensionering. Volgens de auteurs moet beleid focussen op het verbeteren van de financiële geletterdheid van vrouwen. Zij weten vaak minder dan mannen en moeten vaak op latere leeftijd zelf financiële beslissingen maken.

Dinkova, M., A. Kalwij en R. Alessie (2018) Know more, spend more? The impact of financial literacy on household consumption. Netspar Discussion Paper, 12/2018-043.

Auteur

Categorieën