Ga direct naar de content

Factless politics

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 9 2013

“Zelfs bij de lage rentes die Nederland nu op de kapitaalmarkt betaalt, is de bijbehorende rentelast opgelopen naar 11 miljard per jaar.”

Dat zei Mark Rutte in de H.J.Shoo-lezing. Rutte jokt.

De staatsschuld is inderdaad gestegen, maar de rente op de Nederlandse obligaties is zoveel meer gedaald dat de overheid nu minder uitgeeft aan rente op de staatsschuld dan in 2008, voordat de crisis begon. Sterker de overheidsuitgaven aan rente staan op het laagste niveau (in procenten van het bbp) in 43 jaar tijd. Zie ook de onderstaande figuren.

CPB grafiek 2013
Bron: CPB (2013), Centraal Economisch Plan, bijlage 9.

CPB grafiek 2013
Bron: CPB (2013), Centraal Economisch Plan, p.67

De Nederlandse overheid geeft nu minder uit aan rente dan in 2008 zowel in procenten van het bbp als in euro’s. Het bbp staat in 2013 in euro namelijk zo’n 3 procent lager dan in 2008. In 2008 gaf de overheid nog 13,5 mld euro uit aan rente, in 2012 was dat gedaald naar 12,4 mld, zie ook het CBS. In 2013 zitten we op de door Rutte genoemde 11,0 mld (1,8% van 610 mld, zie CPB).

Rutte toont eens te meer aan factless politics te bedrijven. Koste wat het kost probeert hij het Nederlandse volk angst aan te jagen dat de Nederlandse overheidsfinanciën onhoudbaar worden als we nu niet bezuinigen of de lasten verzwaren. Niets is minder waar.

Auteur

Categorieën