Ga direct naar de content

ESB 4746: De prijs van veiligheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 28 2019
ESB 4746: De prijs van veiligheid

Het thema van deze ESB is De prijs van veiligheid met artikelen over de uitgaven aan veiligheidszorg, strafafweging door daders, preventie, cybercriminaliteit en de productiviteit van politie en justitie. Daarnaast een interview met de internationale autoriteit Philip Cook, over waarom economen zich eigenlijk met criminaliteit bezig houden.

Ook leest u in deze ESB over onderzoek van Martijn van den Assem, die een VIDI-beurs ontving, naar economisch gedrag met behulp van spelshows. Daarnaast blijken gescheiden vrouwen nu financieel weerbaarder te zijn dan tien jaar geleden, zijn de gevolgen van het knappen van de Chinese huizenbubbel voor de Nederlandse economie fors, en blijken investeerders sterk te leunen op het oordeel van de toezichthouder. Ook legt Wim Boonstra uit waarom een schuldenvrije samenleving niet bestaat.

Tot slot heeft ESB uitgezocht hoeveel vrouwelijke hoogleraren er eigenlijk werkzaam zijn op de Nederlandse economiefaculteiten.

Inhoud ESB 4746: De prijs van veiligheid

50 Agenda & Personalia

52 Uitgelicht

De prijs van veiligheid

54 Inleiding: Een totaal marktfalen? Ja graag!

Jasper Lukkezen

56 De prijs van veiligheid

ESB-redactie

58 Uitgaven aan veiligheidszorg

Debora Moolenaar

60 Interview met Philip Cook [in English]

Ruben van Oosten

64 Perceptie van criminaliteit

Ben Vollaard

68 Wat maakt cybercriminaliteit anders?

Bastiaan Overvest, Tatiana Kiseleva & Bas Straathof

70 De zwaarte van straffen vergeleken

Frank van Tulder

74 Beleid en productiviteit van veiligheid en justitie in retrospectief

Jos Blank & Alex van Heezik

78 Economie is wat economen doen

Robert Dur

79 Uit 1984: De politieke economie van het slechte


80 Economisch gedrag op televisie

Martijn van den Assem

84 Armoederisico vrouwen na scheiding minder groot

Marion van den Brakel & Koos Arts

86 Statistiek

Nagelaten vermogen gedaald

Daniël Herbers

Verschuivingen in staatspapier door opkoopprogramma

Martijn Boermans en Patrick Meijers

Subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie

Bert Hof

Hoger arbeidsaanbod drijft werkloosheid eurozone

Ivo Specker

Online: Lesgevend personeel in Caribisch Nederland

Frank Cörvers en Ardi Mommers

Online: Oplopende arbeidsmarktspanning leidt tot hogere loongroei

Bas Butler en Maikel Volkerink

Online: De handelsintensiteit van investeringsgoederen neemt af

Paul Veenendaal

Online: Seizoenspatronen op de arbeidsmarkt

Frank van der Linden

Online: Lagere lonen in de grensregio

Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld

88 Nederland in recessie als Chinese huizenbubbel barst

Hugo Erken & Bjorn Giesbergen

91 Een schuldenvrije samenleving kan niet

Wim Boonstra

92 Gedragseffecten van investeringsreclames en de toezichthoudersrol

Ruben Cox & Peter de Goeij

95 In memoriam André Szász (1932–2017)

Age Bakker

96 Ceteris paribus: “Hoeveel zijn we nou opgeschoten?”


Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur

Categorieën