Ga direct naar de content

Emigreren door internet

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 28 2022

Toegang tot mobiel internet vergroot het verlangen om te emigreren, zo blijkt uit onderzoek van Adema et al. De auteurs komen tot die conclusie na analyse van de enquêteresultaten van meer dan een half miljoen respondenten uit 110 landen, die te maken kregen met toenemende 3G-internetdekking. Uit deze resultaten komt naar voren dat toegang tot mobiel internet mensen minder tevreden maakt met hun spullen, en ook het vertrouwen in de overheid doet dalen. Dit zouden dan ook redenen kunnen zijn waarom internettoegang de wens om elders te gaan wonen doet toenemen.

Adema, J., C.G. Aksoy en P. Poutvaara (2021) ­Mobile internet access and the desire to emigrate. ifo Working Paper, 365.

Auteur

Categorieën