Ga direct naar de content

Effect sancties Iran

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 4 2022

De in 2011/2012 aan Iran opgelegde sancties hebben een forse daling teweeggebracht in de werkgelegenheidsgroei van de maaksector. Dat blijkt uit onderzoek van Moghaddasi Kelishomi en Nisticò, die een regressieanalyse uitvoerden op de verandering in werkgelegenheid voor verschillende industrieën in de twee jaren nadat de sancties werden opgelegd. In de tijdspanne van de sancties daalde de werkgelegenheidsgroei in de maaksector met 16,4 procentpunt, maar voor veel andere industrieën was de daling niet zo groot. Vooral industrieën die veel importeerden, hadden te maken met scherpe groei­dalingen in werkgelegenheid. Dit geeft aan dat handelsschokken lang doorwerkende effecten kunnen hebben op de arbeidsmarkt in economieën die afhankelijk zijn van import.

Moghaddasi Kelishomi, A. en R. Nisticò (2021) Employment effects of economic sanctions in Iran. IZA DP, 14814.

Auteur

Categorieën