Ga direct naar de content

Een eenzijdig uitgangspunt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 9 1998

Een eenzijdig uitgangspunt
Aute ur(s ):
Bruijne, J. de (auteur)
ICT-manager bij het Nederlands Economisch Instituut.
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4169, pagina 737, 2 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Discussie
Tre fw oord(e n):
gouden, handdruk, lonen

In het artikel van H.P. van Dalen>830532 wordt gesteld dat het bedrag van de gouden handdruk op een merkwaardige wijze wordt
berekend. Veel merkwaardiger is echter het eenzijdige uitgangspunt van Van Dalen. Hij stelt namelijk in zijn conclusie dat de gouden
handdrukken een noodoplossing vormen om niet-functionerende of overbodige werknemers te laten afvloeien. In werkelijkheid worden
gouden handdrukken ook verstrekt aan goed functionerende werknemers, die weg moeten vanwege een te kritische houding of door
falend management. Voor niet-functionerende en overbodige werknemers zijn er procedures vastgesteld om tot ontbinding van het
contract te kunnen komen. Denk daarbij aan functionering- en beoordelingsprocedures. Maar juist in gevallen waarbij de
arbeidsverhoudingen ernstig verstoord zijn door falend (top)management is het niet mogelijk om gebruik te maken van de normale
procedures en moet veelal de rechter ingeschakeld worden om tot ontbinding van het contract te kunnen komen. In die gevallen is een
uitkering die recht doet aan de verdiensten die de werknemer voor het bedrijf heeft gehad alleszins te verdedigen en kan dan ook
gezien worden als een vorm van smartegeld. Met andere woorden: de rechter corrigeert het falend management en verzacht daarmee
bewust toegebracht menselijk leed.
Het uitgangspunt van Van Dalen komt dan ook bijzonder ongenuanceerd en hard over en is een stereotypering voor ‘gouden handdruk
is falen van de werknemer’. Uiterst pijnlijk voor ieder die niet hierom, maar vanwege een verstoorde arbeidsverhouding of falend
management aan de kant is gezet.
Zie ook:
E.R. de Regt, Een gouden handdruk ingelegd met diamanten?, ESB, 2 oktober 1998, blz. 736-737.
K. Mulder, Discussie: De rechter is zo gek nog niet, ESB, 2 oktober 1998, blz. 738.
H.P. van Dalen, Naschrift: Waar het mis gaat met de visie van de rechter, ESB, 2 oktober 1998, blz. 739.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur