Ga direct naar de content

Economische groei bereikt nieuwe top

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 3 1998

Economische groei bereikt nieuwe top
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4155, pagina 467, 5 juni 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Steeds meer economische indicatoren duiden er op dat de periode van hoogconjunctuur doorzet. De eerste raming van de economische
groei in het eerste kwartaal komt uit op 4,2% ; dit is het hoogste cijfer na het vierde kwartaal van 1990. Van de consumptieve
bestedingen door gezinnen ging een iets minder krachtige impuls uit dan in de voorgaande jaren. In het eerste kwartaal van 1998
kwam de volumestijging uit op 2,9% . Incidentele kalendereffecten remden in maart de groei.
Het vertrouwen van de consumenten is in mei ongekend groot. De indicator van het consumentenvertrouwen staat nu al zeventien
maanden boven de tien, een verschijnsel dat zich slechts sporadisch voordoet. Ondanks een lichte daling van het
producentenvertrouwen in april blijven ook de ondernemers in de industrie optimistisch gestemd. Het productievolume in de industrie
handhaaft in het eerste kwartaal van dit jaar de relatief hoge groei van 1997. De inflatie liep in april licht op.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur