Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 10 2009

economie in beeld
De contouren van de economie,
zwoegend naar de top, op ongekende hoogte,
niet wetend welke val er is voorzien.
Waarom streven wij naar steeds meer groei,
als schaarste daarop volgt?
Eens zal afvlakking weer worden gewaardeerd.

Foto: Goos van der Veen / hollandse hoogte

A. Martinusse

434

ESB

94(4564) 10 juli 2009

ESB

94(4564) 10 juli 2009

435

Auteur