Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 17 2009

economie in beeld
De heilige koe, afgevoerd en afgedankt,
geofferd in de recessie.
De vergrijzing van het wagenpark laat
autohandelaren achter in het bankroet.
Geen sloopauto zal de economie meer redden.

Foto: Vincent van den Hoogen / hollandse hoogte

A. Martinusse

242

ESB

94(4558) 17 april 2009

ESB

94(4558) 17 april 2009

243

Auteur