Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 17 2008

economie in beeld
Mercurius heeft Argos weer verslagen.
De handelsgod heeft Argos’ duizend ogen
slaapverwekking toegedicht.
De toezichthouder van weleer, ingeslapen,
listig neergesabeld, is niet meer.
Wie Mercurius de vrije hand geeft,
moet ervaren hoe de markt verdeelt … en heerst.

A. Martinusse

626

ESB

93(4545) 17 oktober 2008

ESB

93(4545) 17 oktober 2008

627

Foto: Goos van der Veen / Hollandse Hoogte

Auteur