Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 24 2007

economie in beeld
De gebaande paden van de economie,
steunen zwaar op de gekromde ruggen en op het
slijten van de knieën. Waar zijn zij die bereid zijn om
te straten, die de fundamenten kunnen leggen?
Geen economie kan zonder waardering voor die
vaklieden die handen en voeten kunnen geven aan
de invulling van de toekomst. Iedereen zal een
steentje moeten bijdragen.

A. MARTINUSSE

498

ESB

24 augustus 2007

ESB

24 augustus 2007

499

FOTO: SIJMEN HENDRIKS / HOLLANDSE HOOGTE

Auteur