Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 24 2007

agenda
Transitie jeugd naar arbeidsmarkt
Van woensdag 5 tot en met zaterdag
8 september zal de vijftiende jaarlijkse
workshop van het European Research
Network on Transitions in Youth plaatsvinden aan de Universiteit van Gent. Het evenement is georganiseerd door SHERPPA
(Study Hive for Economic Research and
Public Policy Analysis). Er wordt teruggekeken op de ontwikkelingen in de afgelopen vijftien jaar in de overgang van jongeren naar de arbeidsmarkt om vervolgens
de blik te wenden op de toekomst middels
een uitgebreid programma van internationale sprekers. Behalve de verscheidene
presentaties zullen ook discussies plaatsvinden over onder andere het OECD-programma (Programme for the International
Assessment for Adult Competencies) en
over de ingezonden papers.
Voor meer informatie over deze workshop
en voor registratie kunt u www.sherppa.be
en www.roa.unimaas.nl raadplegen.

De spanning tussen
nationale stelseldynamiek
en bedrijfspraktijk
Op vrijdag 28 september vindt een door
de Nederlandse Vereniging voor het onderzoek naar Arbeidsverhoudingen (NVA)
georganiseerd congres plaats over de
spanning tussen nationale stelseldynamiek
en bedrijfspraktijk. Tijdens de bijeenkomst
presenteren vier jonge onderzoekers hun
bevindingen over de frictie tussen collectieve ontwikkelingen in het stelsel van
arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid
en de praktijk van organisaties en individuen, na elke presentatie is er ruimte voor
discussie.
De bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot
16.30 uur en wordt gehouden in het SERgebouw in Den Haag. Voor meer informatie kunt u www.nva-arbeidsverhoudingen.
nl raadplegen. Ook kunt u contact opgenomen met mevrouw Lilian de Jong via telefoonnummer 070-3990357. Aanmelden
kan via info@nva-arbeidsverhoudingen.nl.

Optielezingen
In de maanden september, oktober
en november organiseert de optiebeurs
van NYSE Euronext, Liffe, diverse lezingen over opties. Er zijn basislezingen
voor degenen die weinig kennis hebben
van opties. In deze variant worden opties
uitgelegd, wordt geleerd hoe met opties
in te spelen op bewegingen van aandelenkoersen, hoe met opties extra rendement
kan worden behaald en hoe deze beleggingsvorm kan beschermen tegen koersdalingen. Tijdens vervolglezingen komen
meer technische zaken aan de orde,

wordt er gekeken naar index- en valutaopties en worden diverse optiestrategieën
behandeld.
De bijeenkomsten vinden op diverse data
en op verschillende locaties in Nederland
plaats. Raadpleeg www.euronext.nl
voor een overzicht. Inschrijven kan via
info@euronext.nl of 020-550 5555.

Baten en lasten van
wet- en regelgeving
Op dinsdag 2 oktober organiseert de
Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Yacht en Academische
Opleidingen Groningen (AOG) een symposium over baten en lasten van wet- en
regelgeving. Door de overheid en het
bedrijfsleven wordt de omvang van administratieve lasten gezien als een groot
probleem. Een overdaad van regels kan
het ondernemerschap en creativiteit
belemmeren. Ook is het naleven van de
regels voor de ondernemer soms onnodig kostbaar. Tijdens het symposium
wordt ingegaan op welke wijze regelzucht
kan worden beperkt, zodat organisaties
hun creativiteit terug kunnen vinden.
Sprekers zijn prof. dr D. Swagerman
(Rijksuniversiteit Groningen), R.J. van
der Kraats (CFO Randstand Holding NV),
drs W. Jansen (ministerie van Financiën),
dr G. Vos (Rabobank) en prof. dr L. Karsten
(Rijksuniversiteit Groningen). Het inhoudelijke gedeelte wordt afgesloten met een
paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Swagerman.
De bijeenkomst vindt plaats in het
Hampshire Hotel – Plaza Groningen en
duurt van 15.30 uur tot na 19.30 uur.
Voor meer informatie en registratie kunt u
http://www.aog.nl/symposium raadplegen.

Personalia
Prof. dr Dany Jacobs is per 1 september 2007 benoemd tot bijzonder
hoogleraar Industriële Ontwikkeling
en Innovatiebeleid aan de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde van de
Universiteit van Amsterdam. De leerstoel
is ingesteld vanwege de Stichting voor
Industriebeleid en Communicatie (SIC).
Jacobs doet onderzoek naar innovatie in
de kennis- en creatieve economie. Hierin
spelen de strategieën van ondernemingen
en het beleid van overheden een belangrijke rol.
Per 1 januari 2008 zal prof. dr Rick
van der Ploeg voor een dag per week
als hoogleraar Politieke Economie verbonden zijn aan de Amsterdam School
of Economics. Van der Ploeg bezette
deze leerstoel aan de Universiteit van
Amsterdam ook al van 1991 tot 1998, en
sinds 2003 op persoonlijke titel. Hij combineert zijn aanstelling met een nieuwe
aanstelling aan de University of Oxford.
Zijn activiteiten in Amsterdam concentreren zich op onderwijs en onderzoek
binnen het onderzoeksprogramma The
Transformation of Europe. Dit programma
richt zijn aandacht vooral op de macroeconomische en monetaire vraagstukken
binnen de Europese Unie.

Promoties
Op 4 september promoveert
D. Joksimovic aan de faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen van de
Technische Universiteit Delft. Promotoren
zijn prof. dr ir P.H.L. Bovy en dr. M.C.J.
Bliemer. De titel van het proefschrift
luidt: Dynamic bi-level optimal tol design
approach for dynamic traffic networks. De
promotie vindt plaats om 12.30 uur in de
Senaatszaal van de universiteit.

Gronings economencongres
Op vrijdag 5 oktober zal het Economen
Congres Groningen plaatsvinden.
Het congres is georganiseerd door
de Economische Faculteitsvereniging
Groningen, de Groningse Faculteit der
Economische Wetenschappen en de bijhorende alumnivereniging. Het congres staat
in het teken van nieuwe investeringsvormen. Onder het dagvoorzitterschap van
drs F.W. Weisglas zullen onder andere
mr J.M. van der Does de Willebois (NYSE
Euronext), prof. dr S.J.G. van Wijnbergen
(UvA), prof. dr B.W. Lensink (RuG) en
mr J.H. Schraven (Corus) een lezing
houden.
Voor meer informatie kunt u
www.economencongresgroningen.nl
raadplegen.

Op 5 september promoveert
U. Scholz aan de faculteit Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van
de Universiteit Maastricht. Promotoren
zijn prof. dr J.D.P. Kasper en prof. dr
B. Günther. De titel van het proefschrift luidt: Grenzüberschreitende
Kundenbindung im Einzelhandel. De
promotie vindt plaats om 12.00 uur in de
aula van de Universiteit.
Op 12 september promoveert
Y. Cheng aan de faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam. Promotor
is prof. dr J. de Gooijer. De titel van het
proefschrift luidt: Selected topics on
nonparametric conditional quantiles and
risk theory. De promotie vindt plaats om
14.00 uur in de aula van de universiteit.

ESB

24 augustus 2007

511