Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 6 2006

economie in beeld
De heilige koe, in de jacht omgekomen,
vindt haar laatste rustplaats bij haar lotgenoten.
Waar eens de consument zich liet voorstaan op de
aangeprezen verschillen, domineert de eenheid van
de gezamenlijke schroot. Want uit stof gemaakt,
zal ze als stof wederkeren. De economie als
ecosysteem van de vergankelijkheid.

A. MARTINUSSE

210

ESB

6 april 2007

ESB

6 april 2007

211

FOTO : LEX VERSPEEK / HOLLANDSE HOOGTE

Auteur