Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 15 2006

economie in beeld
Het nieuwe jaar openbaart zich aan het einde van
de tunnel. Stop de metingen, neem de balansen
op, bereken de groeicijfers. Gedane zaken nemen
geen keer maar spoeden zich als bode naar
toekomst, als kerst- of nieuwjaarsgroet. De goede
wensen vervliegen in het bijzijn van het nieuwe
jaar en verstevigen het besef dat de cycli van de
conjunctuur nooit meer vanaf hetzelfde beginpunt
zullen aanvangen.

A. MARTINUSSE

658

ESB

15 december 2006

ESB

15 december 2006

659

(C) JIRI BÃœLLER / HOLLANDSE HOOGTE

Auteur