Ga direct naar de content

Dramatische afzwakking wereldhandelsgroei in 2001

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 27 2001

Dramatische afzwakking wereldhandelsgroei in 2001
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam.
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4319, pagina 615, 27 juli 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Momenteel tekent zich een dramatische afzwakking van de groei van de wereldhandel af. Voorlopige cijfers, op basis van een
aggregatie van de import- en exportontwikkeling in een selectie van landen, suggereren dat de wereldhandel in het eerste kwartaal
spectaculair is gedaald. In historisch perspectief is dit zeer uitzonderlijk. Zelfs de recessie van begin jaren negentig was in dit opzicht
niet zo dramatisch. Alleen de crisis aan het begin van de jaren tachtig evenaarde de huidige terugval.
Doorgerekend naar een verwachting voor het gehele jaar lijkt hiermee een wereldhandelsgroei van rond de drie procent dit jaar het
hoogst haalbare. Dit is een substantiële afzwakking van het formidabele groeiniveau van ruim twaalf procent dat in 2000 nog werd
opgetekend, een record voor de afgelopen vijfentwintig jaar.
De huidige afzwakking van de wereldhandel is anders dan vorige vertragingen. Zo werd deze begin jaren negentig, als gevolg van de
recessie in de industrielanden, enigszins gecompenseerd door een spectaculaire versnelling van de economische groei van wat
sindsdien de emerging-marketlanden wordt genoemd. Als schokdemper voor de effecten van de Azië-crisis fungeerde in 1998 de
ongebreidelde vraag in de VS, waardoor de getroffen landen zich uit de crisis konden exporteren. Momenteel is er geen regio aan te
wijzen die voldoende tegenwicht kan bieden aan de door de VS geïnitieerde terugval van de wereldhandel. Ervan uitgaande dat de
globalisering – met de sterke wereldhandelsgroei als direct uitvloeisel – het smeermiddel is geweest voor de robuuste mondiale
economische groei van de afgelopen jaren, voorspelt deze neergang weinig goeds voor de groei van de wereldeconomie. De
economische groei in de OESO-landen, het laatste decennium als vuistregel grofweg iets minder dan de helft van de wereldhandelsgroei,
zal dit jaar op circa 1,5 procent uitkomen. Ook dit is dan een flinke afzwakking ten opzichte van het voorgaande jaar, toen het OESOgebied nog een groei van vier procent optekende.
Zie figuur 1 en figuur 2 .

Figuur 1. Groei wereldhandel, t.o.v. voorgaand kwartaal

Figuur 2. Groei wereldhandel, jaar-op-jaar

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur