Ga direct naar de content

Dividendbelasting bij de buren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 14 2018

Het kabinet-Rutte III heeft besloten de dividendbelasting af te schaffen. Een belangrijk argument daarbij is het aantrekkelijk houden van het Nederlandse vestigingsklimaat (FD, 2018). Dit positieve effect kan er echter alleen maar zijn als het dividendbelastingstarief in de ons omringende landen na de afschaffing in Nederland hoger ligt dan nul, want dan kan het voor buitenlandse investeerders interessant zijn om in Nederlandse bedrijven te investeren. Maar wat is het tarief eigenlijk in andere ontwikkelde economieën?

PricewaterhouseCoopers bracht deze tarieven wereldwijd in kaart (PwC, 2017; Jacobs, 2018). Veel Europese landen kennen nog wel een belasting op dividend (figuur 1). De uitzonderingen zijn het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Estland, Letland en Malta. Uit de data blijkt verder onder meer dat de dividendbelasting in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan respectievelijk 30, 25, 30 en 15 procent bedraagt. Als de dividendbelasting nodig is om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden, dan lijkt dit dus met name te gelden in vergelijking tot het Verenigd Koninkrijk.

Literatuur

FD (2018) Rutte: afschaffing dividendbelasting ‘bizar maar noodzakelijk’. Het Financieele Dagblad, 20 augustus.

Jacobs, B. (2018) Ten hele gedwaald met de dividendbelasting. Blog op basjacobs.wordpress.com.

PwC (2017) Withholding tax (WHT) rates. Te vinden op www.pwc.com.

Auteur

3 reacties

 1. A. Metten
  6 jaar geleden

  Dank. Dus Britten betalen geen dividendbelasting, maar wel belasting over dividend....

 2. J. Lukkezen
  6 jaar geleden

  We hebben het even nagezocht.

  Het lijk een beetje op een woordspelletje soms, maar ik denk dat het belangrijkste om te onthouden is dat de dividendbelasting een voorheffing is (betaald door het bedrijf dat dividend uitkeert namens diegene die dividend ontvangt) en dat je die voorheffing soms kunt terugvragen of in mindering kunt brengen op andere belastingen zoals de inkomstenbelasting (de eindheffing).

  In het VK is het zo geregeld: Een buitenlandse belegger die aandelen in VK heeft krijgt bruto het dividendbedrag op zijn rekening gestort (geen voorheffing). Hij moet dan zelf in zijn woonland aangeven dat hij dividend heeft ontvangen ( de eindheffing). Zijn woonland kan het dan belasten. In Nederland bijvoorbeeld via aanmerkelijk belang, of via de vennootschapsbelasting als het bij een rechtspersoon terecht komt.

  Een VK belegger die in VK belegt, betaalt dividendbelasting via de eindheffing (zoals u schrijft). Dat is een soort inkomstenbelasting. Die eindheffing voor VK ingezetenen kan uiteraard verhoogd worden.

 3. A. Metten
  6 jaar geleden

  Volgens een artikel in het Financiële Dagblad van 12.9.18 (De Britten kennen geen dividendbelasting, maar ze verhogen wel de belasting op dividend) betalen Britten wel degelijk belasting op dividend, alleen niet als voorheffing, maar als eindheffing. Materieel maakt dat geen verschil.
  Wordt er door PriceWaterhouseCoopers, premier Rutte en staatssecretaris Snel een woordspelletje gespeeld?
  En zo ja, slikken de coalitiepartijen ook dat?