Ga direct naar de content

Discontovoet

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 8 2021

De discontovoet is een belangrijke variabele in kosten-batenanalyses. Met behulp daarvan kan berekend worden wat de verwachte toekomstige opbrengst van een project waard is op het moment dat het project van start gaat. Hoe lager de discontovoet, hoe meer waarde die projecten hebben. Voor de Werkgroep Discontovoet van het Centraal Planbureau hebben Hoogendoorn en Romijn de hoogte van discontovoet voor de Nederlandse economie bepaald. Voor bezittingen van huishoudens komt de voet uit op 2,5 procent, vergeleken met 3,05 procent in 2015.

Hoogendoorn, S. en G. Romijn (2020) Discontovoet voor de Nederlandse economie. CPB Notitie, november.

Auteur

Categorieën