Ga direct naar de content

De Triodos Bank en de Quiet Life Hypothese

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 27 2015

Het gaat de Triodos Bank voor de wind: snelle groei en mooie resultaten, zowel in binnen- als buitenland. De duurzame bank groeit zelfs zo hard dat ze geen reclame meer maakt voor spaargeld, een relatief lage spaarrente biedt en lang niet al het spaargeld als duurzaam krediet uitleent (slechts 63% in 2013, zo blijkt uit het jaarverslag). Toch blijft de bank groeien. Het aantal overstappers naar de Triodos Bank is door de recente verontwaardiging over de salarisverhoging bij de ABN Amro en ING zelfs met een factor 4 tot 5 toegenomen. De bank lijkt met haar snelle groei in de maag te zitten, wat natuurlijk niet zo verwonderlijk is gezien haar slogan “Klein. Het nieuwe groot”.

Het bankmodel van de Triodos Bank is in meerdere opzichten duurzaam. Haar  financiering is louter gebaseerd op spaargeld. De bank betrekt dus geen geld van de geldmarkt. De bank heeft een relatief gematigd beloningsbeleid.  Zo mag de verhouding tussen het hoogste en laagste salaris binnen de bank maximaal een factor 9 bedragen. De directeur Peter Blom incasseerde in 2013 “slechts” 272.000 Euro.  Aan bonussen doen ze niet.

De Triodos Bank is als duurzame no-nonsense  bank actief in een nichemarkt en heeft alszodanig flink wat marktmacht. Natuurlijk is er enige concurrentie van de ASN, de andere duurzame bank. Maar ASN is een dochteronderneming van een reguliere bank (de SNS) en hanteert een ruimer duurzaamheidsbegrip. De bank gebruikt een groot deel van de spaargelden om (gewone, niet-duurzame) woninghypotheken te financieren (o.a. van moederbedrijf SNS), zo blijkt uit het jaarverslag.  

Nu het de Triodos Bank zo voor de wind gaat,  ligt wellicht de Quiet Life Hypothese (QLH) uit de bankenliteratuur op de loer. Deze hypothese stelt dat banken met teveel marktmacht “lui” worden. De klanten en het geld stromen binnen, waardoor ze bijvoorbeeld onnodige kosten gaan maken of zelfs winsten laten liggen. Doordat substantiele concurrentie uitblijft, wordt de bank niet geprikkeld om efficiënter te gaan werken. Integendeel zelfs, door het gebrek aan concurrentie gaat de bank figuurlijk een rustig leven leiden. Recent is er wat empirisch bewijs voor de QLH gevonden voor Amerikaanse banken.

Voor de Triodos Bank, maar vooral voor haar klanten, zou een beetje meer concurrentie daarom niet slecht zijn. Een tijd geleden ging het gerucht dat er twee nieuwe Nederlandse banken in oprichting zouden zijn. Daar heb ik sindsdien niets meer van gehoord. Het zou in elk geval goed zijn als er nog een andere zelfstandige, duurzame en no-nonsense bank in Nederland bij komt om de Triodos een beetje scherp te houden. 

Stel je eens voor, meerdere duurzame banken die elkaar beconcurreren om de directeur met het laagste salaris. Banken die elkaar beconcurreren om het hoogste percentage echt duurzaam weggezet spaargeld. Hopelijk ga ik dit nog meemaken.

Auteur

Categorieën