Ga direct naar de content

Daling wereldhandel in 2001 werkt lang door

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 12 2002

Daling wereldhandel in 2001 werkt lang door
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4355, pagina 299, 12 april 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Voorlopige cijfers over de volumeontwikkeling van de wereldhandel in 2001, op basis van een aggregatie van export- en
importontwikkeling van een selectie van landen, schetsen een zeer dramatisch beeld. Vooral de dalingen van de import en export van de
VS in de tweede helft van vorig jaar zijn zodanig scherp, dat er vorig jaar voor het eerst sinds de recessie van begin jaren tachtig, weer
sprake is van een daling van de wereldhandel.
In het licht van de nog uitzonderlijk sterke wereldhandelsgroei in 2000 van bijna dertien procent, de sterkste groei in de afgelopen
vijfentwintig jaar, is de omslag opmerkelijk. Dit weerspiegelt het abrupte en mondiale synchrone karakter van de economische terugval
van vorig jaar. Hiermee wordt zowel de mate van globalisering die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden onderstreept, als de mate
van afhankelijkheid van de VS.
Dat de terugval van de wereldhandel in het tweede halfjaar is verscherpt, is natuurlijk niet los te zien van de terroristische aanslagen in
de VS. De Amerikaanse economie mag dan reeds in het vierde kwartaal een onverwacht herstel hebben ingezet, dit strekte zich in ieder
geval niet uit tot de handel. Herstel van de mondiale economische groei gaat ongetwijfeld gepaard met een herstel van de wereldhandel.
Niettemin maakt een structureel gematigder economische groei dan aan het eind van de vorige eeuw dit herstel relatief bescheiden, terwijl
ook de daling aan het eind van 2001 nog doorwerkt. Per saldo zal de wereldhandel dit jaar slechts een marginale groei vertonen.
Zie figuur 1 en figuur 2.

Figuur 1. Groei wereldhandel, t.o.v. voorgaand kwartaal

Figuur 2. Groei wereldhandel, jaar op jaar

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur