Ga direct naar de content

Column: De schijn van onafhankelijkheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 21 2013

“Door correlation neglect zou het consumentenvertrouwen dus nog lager kunnen zijn dan de feiten rechtvaardigen”

ESB Column

188 Jaargang 98 (4656) 22 maart 2013

De schijn van onafhankelijkheid

Overtuigingen van mensen

spelen een belangrijke

rol bij hun economische

beslissingen. Die overtuigingen

komen tot stand door het krijgen,

herkennen en interpreteren van informatie.

In de meeste gevallen vormen mensen

hun overtuigingen op basis van meerdere

informatiebronnen. Zeker nu zo veel digitale

media zo gemakkelijk bereikbaar

zijn. Omdat signalen vaak een herhaling

uit een klein aantal bronnen betreffen en

men de correlatie tussen signalen negeert,

kunnen onrealistische overtuigingen ontstaan

die leiden tot niet-optimale beslissingen

(Enke en Zimmermann, 2012).

Neem het consumentenvertrouwen. Dit

is gebaseerd op de mening van huishoudens

over het algemene economisch klimaat

en over de eigen financiële situatie.

Over het algemeen economisch klimaat krijgt een Nederlander

een veelheid aan informatie. Een verscheidenheid aan media

rapporteert over statistieken van verschillende relevante economische

grootheden, resultaten van onderzoek, adviesrapporten,

meningen van en discussies tussen economen, politici en andere

mensen die de media niet schuwen. Redacteuren van opiniepagina’s

en interviewers op de televisie kiezen graag sprekers die –

liefst met oneliners – het nieuws interpreteren op een manier die

verbergt dat er maar weinig bewezen zekerheden zijn in de economische

wetenschap. Geen sinecure om als consument op basis

van al deze signalen met ruis een zuivere overtuiging te formeren.

Maar zolang mensen geen systematische over- of onderschattingen

maken, is er ‘niets aan de hand’.

Met twee elegante experimenten laten Enke en Zimmermann zien

dat als de verschillende signalen wel gecorreleerd zijn, er wel ‘iets

aan de hand’ is. En de signalen zijn meestal gecorreleerd. Verschillende

nieuwsberichten komen uit eenzelfde persbericht. Verschillende

voorspellingen zijn deels gebaseerd op dezelfde databronnen.

Berichten worden herhaald op verschillende tijdstippen en

zenders. In discussies praten opinieleiders anderen na, ook omdat

ze vaak onder druk van de redacteur iets moeten zeggen over een

onderwerp waar ze geen expert in zijn. Ga zo maar door.

Het eerste experiment bewijst dat individuen bij hun beslissingen

correlaties tussen signalen deels negeren, zelfs als ze weten dat die

er is. Ze behandelen de signalen alsof ze (zo goed als) onafhankelijk

zijn, zoals de hierboven beschreven voorbeelden illustreren.

En correlation neglect wordt erger en leidt tot nog minder optimale

beslissingen als de correlatie niet of ten dele bekend is, zo

tonen de auteurs aan.

Het tweede experiment bewijst dat de individuele beslissingen op

basis van de niet-correct geïnterpreteerde informatie door correlation

neglect ook de geaggregeerde uitkomsten in een marktsituatie

beïnvloeden. Correlation neglect

leidt tot systematische en tamelijk forse

overreacties. Door correlation neglect

hebben zowel slechte als goede nieuwsberichten

een meer extreme uitwerking

op individuele beslissingen. Dit versterkt

aanwezige bubbles en recessies. Zowel

crises als bubbles worden groter dan de

feiten rechtvaardigen.

Terug naar het consumentenvertrouwen.

Dat heeft een dieptepunt bereikt en de

economische situatie is er ook naar. De

werkloosheid stijgt, de woningmarkt

zit op slot, de vastgoedprijzen dalen,

de financiële markten kunnen investeringen

beperkt faciliteren en de situatie

rondom pensioenen en zorg is zorgelijk.

Als mensen onzeker zijn over hun

baan, inkomen, pensioen en betaalbare

gezondheidszorg neemt het consumentenvertrouwen

af. De binnenlandse bestedingen nemen af bij een

lager consumentenvertrouwen en de vicieuze cirkel is rond. Kan

dit alles nog erger zijn dan de feiten rechtvaardigen als gevolg van

correlation neglect (en onwetendheid hierover)? Het antwoord

is: ja indien media en opiniemakers inderdaad de verwachte grote

rol spelen bij het vormen van overtuigingen.

Resultaten van een recente enquête in het Centerpanel (februari,

2013) onder ruim 2000 huishoudens zijn illustratief. Wat blijkt?

Slechts 32 procent zegt hun zorgen over de economie voornamelijk

te baseren op feitelijke oorzaken gerelateerd aan hun eigen situatie.

De ruime meerderheid baseert zijn zorgen grotendeels op

zijn gevoel over de algemene economische situatie. De enquête

laat ook zien dat dit gevoel in belangrijke mate wordt gevoed door

feiten en cijfers in de media en door discussies en interpretaties van

economen, opiniemakers, politici en topondernemers. Kortom

feiten, meningen en discussies in de media hebben een belangrijke

invloed op consumentenvertrouwen.

Door correlation neglect zou het consumentenvertrouwen dus

nog lager kunnen zijn dan de feiten rechtvaardigen, althans in de

huidige recessie. In een situatie van hoogconjunctuur is het mechanisme

andersom. Kunnen we hier iets aan doen? Ik denk het

wel, maar het is niet eenvoudig. Door beter aan te geven welke

bronnen gebruikt worden en hoe nieuwsberichten met elkaar

samenhangen. Daarnaast valt ook te overwegen om gezamenlijk

iets positiever te zijn dan de feiten rechtvaardigen. Althans in een

recessie. Dit kan de negatieve bias als gevolg van correlation neglect

corrigeren. Opiniemakers en media zouden hiermee rekening

moeten houden.

Literatuur

Enke, B. en F. Zimmermann (2012) Correlation neglect in belief formation. Werkdocument

van de Universiteit van Bonn.

Mirjam van Praag

Hoogleraar aan de Universiteit

van Amsterdam

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik

en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Auteur