Ga direct naar de content

Ceteris paribus: Jasper van Dijk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2016

U heeft de afgelopen vier jaar in Oxford gewoond. Wat deed u daar?

“Ik heb een master economie gedaan en aansluitend promotieonderzoek naar het effect van de exportsector op lokale werkgelegenheid. Dat export belangrijk is, weten we – denk aan de krimp van Detroit nadat de auto-industrie instortte. Mijn onderzoek toont aan dat honderd nieuwe banen in een stedelijke exportsector gemiddeld 160 extra banen buiten de exportsector in diezelfde stad opleveren (Local employment multipliers in U.S. cities, Journal of Economic Geography). Ik vind deze lokale multiplier in Amerika en Europa.

In dit onderzoek bezie ik export vanuit het stadsperspectief, dus alle goederen en diensten die buiten de stadgrenzen worden gebruikt. Dit betreft niet alleen industrie, maar ook bijvoorbeeld een investeringsbank of filmstudio. De non-tradable- ofwel niet-exportsector bestaat uit bedrijven die vooral lokaal leveren, zoals de detailhandel of een kapper.

De grootte van deze multiplier hangt af van zowel het type banen als de stad. De meeste extra banen ontstaan wanneer steden met veel werkloosheid exporterende bedrijven aantrekken. Dat biedt lokale werklozen meer kansen. Daarnaast hebben banen voor hogeropgeleiden in de exportsector het grootste effect op de lokale werkgelegenheid. Dus in steden met veel werkloosheid moeten beleidsmakers vooral investeren in hoogwaardige banen in de exportsector.”

U was in Oxford tijdens de opmaat tot het Brexitreferendum en de uitslag ervan. Hoe was dat?

“Het referendum was het gesprek van de dag. De meeste mensen die ik ontmoette waren tegen Brexit. De universiteit profiteert zeer van het EU-lidmaatschap. Hierdoor kunnen stafleden en studenten van Oxford makkelijker elders in Europa werken en studeren, en wij ook. Dit raakt wezenlijk aan de vrije gedachtewisseling, voor universiteiten zo belangrijk. We dachten dat het erom zou spannen, maar bijna niemand verwachtte een meerderheid voor Brexit.”

Toch kregen de leave-stemmers de meerderheid. Hoe was de reactie hierop?

“In Oxford stemde meer dan 70 procent voor blijven, terwijl het landelijk gemiddelde 48 procent was. Oxford staat bekend als een gesloten wereldje, maar zo’n groot verschil had ik niet verwacht. Ik wist voor de uitslag al dat ik terug naar Nederland ging, dus het raakte me persoonlijk minder. Maar de reacties van mijn collega’s, vol shock en ongeloof, raakten me wel. Ze leken zich echt te generen ervoor.”

Wat denkt u dat de gevolgen zijn voor internationale studenten en onderzoekers?

“Ik verwacht een negatief effect van Brexit. De toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU is nog onduidelijk, maar Oxford bereidt zich al druk voor. Ik heb al beleidstukken voorbij zien komen over de impact van Brexit.

De Europese samenwerking en ideeënuitwisseling worden belemmerd. Dit verzwakt de maatschappelijke bijdrage van universiteiten in zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa. Het wordt moeilijker voor Oxford om samen met een Nederlandse universiteit een onderzoeksaanvraag te doen. Ook de inkomsten van Oxford kunnen afnemen, de universiteit krijgt bijvoorbeeld jaarlijks 78 miljoen euro van de EU voor onderzoek.”

Auteur

Categorieën